Container voor groenafval

A.C. Van Dyck BVBA - Groenafval

Het is vanzelfsprekend dat een een container voor groenafval te Hoboken van A.C. Van Dyck BVBA, ook geen enkele andere materialen mag bevatten. Deze containers dienen voor groen- en snoeiafval dat niet werd vermalen of verhakseld.

Wij nemen groenafval enkel aan in gewone vorm dus niet vermalen en dit kan gaan van snoeihout tot dikkere takken en bomen. Het hout mag niet bewerkt zijn en moet dus in natuurlijke vorm zijn om in aanmerking te komen voor groenafval. Treinbils vallen ook nooit onder deze afvalstroom omdat deze giftig zijn voor het milieu en ook bewerkt zijn met producten tegen het rotten.

Graszoden vallen niet onder groenafval maar wel onder grondcontainer met enkel grond. Gewoon bewerkt hout hoort dan weer eerder thuis in een container voor afbraakhout.